Shamballa 1024, Shamballa Gold Line

Shamballa 1024 je duchovní zasvěcení, které Vám pomůže s odkládáním masek, poznáváním sama sebe, pomůže Vám zbavit se bloků a negativních emociálních a myšlenkových programů, které jste nashromáždili nejen v tomto životě, ale v tisících minulých. Povede Vás k tomu, abyste to, co již nepotřebujete s láskou odložili a abyste se přijmuli takoví, jací jste.

Shamballa je láska, která začne naplnovat naše srdce a začne léčit všechna traumata, která nám odebírají energii a aktivují vznik konfliktivního chování, protože se nám prostě lásky nedostává. Naučíme se tuto lásku získávat od svých ,,kosmických rodičů“ přímo od,,, zdroje“ , místo abychom se doprošovali svých často stejně zraněných rodičů, prarodičů, předků partnerů, dětí…Kteří si sami nevědí rady sami se sebou a nemají sílu pomoci Vám. Naučíme se být celistvou světelnou bytostí, která dokáže pochopit smysl svých traumat a jejich souvislostí, naučí se je léčit a léčit sama sebe a svou změnou dokáže motivovat i druhé přirozeným způsobem bez ,,kázání“ a s láskou.

S pomocí Shambally se otevřete novým formám Vašeho bytí, možná i odkryjete své minulé životy. Vaše intuice se nesmírně prohloubí, dojde k obnovení dávno rozpojených energetických spojení – průchodnost meridiánů, zapojení pozitivních synaptických spojení v mozku, otevírání nových čaker, přiblížíte se k opětovnému navázání blízkého kontaktu s Vašimi průvodci a archandělskými a andělskými energiemi. V prvé řadě bude ale potřeba, po očistě nejhrubších bloků, vědomě pracovat na obnovení kontaktu se svou duší a následně se svým Vyšším Já. Začnete se stávat samostatnou tvůrčí bytostí s čistým napojením bez závislosti na jakémkoliv učiteli ve fyzické formě. Získáte schopnost rozlišovat signály, které k Vám přicházejí, vidět věci takové jaké jsou bez iluzí a zmatků a v tomto osvobozujícím stavu začnete být schopni tvořit svou další realitu bez zbytečných omylů a zklamání.

Leave a Reply